Featured Post Today
print this page
Latest Post

TERJEMAH SHOLAWAT WAHIDIYAH BAHASA JAWA

TERJEMAH SHOLAWAT WAHIDIYAH BAHASA JAWA

­

Duh gusti Alloh, duh gusti ingkang nyuwiji sifatipun, duh gusti ingkang nyuwiji dzatipun, duh gusti ingkang moho manggihaken, duh gusti ingkang moho loman, mugiho tansah paring tambahing sholawat salam lan barokah dumateng junjungan kito kanjeng Nabi Muhammad SAW lan dumateng kawulawerganipun, ingdhalem saben-saben kedipeng naidro lan saben-saben medhal melebetipun nafas sak kadhaing wicalanipun perkawis punopokemawon ingkang gusti Alloh moho ngudhanaini lan sak kadhaing peparing soho pamiharanipun gusti Alloh.

Duh gusti Alloh kadhos keahlian padhuko, mugi tansah paring tambah-tambahing sholawat salam lan barokah dumateng junjungan kito, pemimpin kito, ingkang nyafa’ati kito, kekasih lan jantung hati kito kanjeng Nabi Muhammad SAW ingkang madhani keahlian panjenenganipun, kawulo nyuwun dumateng paduko gusti kanthi hak kamulyaanipun kanjeng Nabi, mugiho kawulo padhuko keremake wonten ing dhelenging samudero ketauhidan, ingkang sehinggo kawulo mboten ninggali lan mboten mireng, mboten manggihaken lan mboten keraos, mboten obah lan mboten mendhel, kejawi tansah keraos wonten ing dhelenging samudero ketauhidan padhuko gusti, lan duh gusti mugi paring rizki dateng kito sedoyo arupi sampurno ning maghfiroh tuan ya Alloh, lan sampurnone peparing nikmat tuan ya Alloh, lan sampurnane ma’rifat dumateng tuan ya Alloh, lan sampurnane mahabbah dumateng tuan soho tuan asihi ingkang sampurno ya Alloh, lan sampurnane ridho dumateng tuan soho tuan ridhoni ingkang sampurno ya Alloh, lan sepindhah maleh mugi tuan tansah paring tambahing sholawat salam lan barokah dumateng kanjeng Nabi SAW dalah dumateng poro keluwargo lan sohabat-sohabatipun sak kadhaing sedoyo-sedoyo perkawis ingkang kelimput dening ilmu tuan, lan ke emot wonten ing kitab tuan kanthi rohmat tuan duh gusti ingkang moho welasing-welas lan sedoyo puji kagunganipun Alloh dzat ingkang mengerani sedoyo alam.

Duh Nabi ingkang nyafa’ati makhluk, sholawat salam mugiho kathur panjenengan, duh Nabi ingkang dadhos nur cahyane makhluk, duh Nabi ingkang nedahake poro menungso, lan duh Nabi ingkang dadhos unsure lan jiwaning makhluk, mugi panjenengan kerso paring tarbiyah lan nulungi badan kawulo, estu kanjeng Nabi menawi kawulo mboten angsal tarbiyah panjenengan, kawulo tansah dholim selami- laminipun, badan kulo babar pisan mboten minggunani tansah angsal pitulung lan tarbiyah panjenengan kanjeng Nabi, menawi kawulo panjenengan tolak lan ngantos panjenengan inggati jalaran kesageten anggen kawulo dholim lan anggon kawulo lacut, estu kajeng Nabi kawulo dadhos risak hancur binasa.

Duh pemimpin kawulo, duh utusanipun gusti Alloh

Duh Ghoutsi Hadzaz Zaman salam Alloh mugi kunjuk wonten kerso panjenengan lan kersoho paring tarbiya (bimbingan) dateng badan kawulo kanthi izinipun Alloh ta’ala, lan kersoho paring nadhroh badan kawulo kanthi nadhroh ingkang musulaken kawulo sadar dumateng gusti Alloh ingkang moho luhur.
Duh kanjeng Nabi ingkang nyafa’ati makhluk, duh kekasihipun gusti Alloh, sholawat salam Alloh mugi tansah kunjuk wonten ngerso panjenengan, regodoyo kawulo kangge karaharjaning negeri kawulo tansah buntu, mugiho pajenengan kerso nguluraken asto pertolongan panjenengan dateng kawulo sak bongso lan sedoyo umat duh pemimpin kawulo.

Duh pemimpin kawulo, duh utusanipun gusti Alloh

Duh Alloh pengeran kito, mugiho tansah paring tambahing sholawat salam dumateng kanjeng Nabi Muhammad SAW ingkang nyafa’ati sedoyo umat, dalah dumateng para kawulowarganipun, lan mugi umat masyarakat tuan dadhosaken     enggal-enggal sami melajeng wangsol gumawulo lan sadar nauhitaken Alloh robbul ‘alamin kanthi nindhaake wahidiyah, duh gusti pengeran kito, mugi paring maghfiroh pengapuro dumateng kito sedoyo, soho mugiho tuan paring gampil dateng sedoyo perkawis kito sedoyo, mugi paring dateng kito sedoyo kabikae manah lan mugiho paring pitedah dumateng kito sedoyo, lan mugi paring guyup rukun rumaget ingdhalem kalangan kawulo sedoyo, duh gusti pengeran kawulo.

Duh gusti Alloh, mugi paring barokah ingdhalem sedoyo makhluk ingkang tuan cipto lan ingdhalem negeri kawulo puniko ya Alloh, lan ingdhalem mujahadah kawulo ya Alloh.

Istighroq : mendhel mboten maos punopo-punopo sedoyo perhatosan lahir batin, fikiran angen-angen pengraos lan sanes-sanesipun dipun pusataken namun dhumateng gusti Alloh (mboten dateng lafadz Alloh).
Pemireng, peninggal, pengraosan, fikiran, angen-angen….. pokokipun sedoyonipun dipun arahaken namun dumateng gusti Alloh namung Alloh! Sanesipun gusti Alloh mboten dadhos acoro, laminipun istighroq nyumanggaaken masing-masing, istighroq dipun pungkasi kanthi maos surat Al-Fatihah kaping setunggal.                     Al-Fatihah…..!

Bismillahirrohmanir rohim, duh Alloh, kanthi hak agunging asmo tuan gusti lan kanthi kamulyaanipun kanjeng Nabi Muhammad SAW, lan kanthi barokahipun Ghoutsi Hadzaz Zaman dalah poro pembantunipun lan sedoyo auliya’ kekasih tuan, ya Alloh ya Alloh ya Alloh rodhiyallohu ta’ala anhum, mugi tuan dumugeaken dateng ‘alamin nida’/pengajak kawulo punipun, lan mugi tuan paring labet ingkang mandes, sakyektos tuan puniko moho kuwaos dateng sedoyo perkawis lan moho ahli paring ijabah.   

Melayu songko nafsumu marek mareng gusti Alloh

Lan dawuho siro Muhammad perkoro hak wus tumeko perkoro kang bathil dadhi rusak sak temene perkoro kang bathil iku yekti rusak.

Al-Fatihah…..!   


0 comments

TERJEMAH SHOLAWAT WAHIDIYAH

TERJEMAH SHOLAWAT WAHIDIYAH

BISMILLAHIRROHMAANIRROHIM

“Yaa Allah, yaa Tuhan Maha Esa, yaa Tuhan Maha Satu, yaa Tuhan Maha Menemukan, yaa Tuhan Maha Pelimpah, limpahkanlah sholawat salam barokah atas Junjungan kami Kanjeng Nabi Muhammad dan atas Keluarga Kanjeng Nabi Muhammad pada setiap berkedipnya mata dan naik turunnya nafas sebanyak bilangan segala yang Allah Maha Mengetahui dan sebanyak kelimpahan pemberian dan kelestarian pemeliharaan Allah”.

“Yaa Allah, sebagaimana keahlian ada pada-Mu, limpahkanlah Sholawat salam barokah atas Junjungan kami, Pemimpin kami, Pemberi syafa’at kami, Kecintaan kami dan Buah Jantung Hati kami Kanjeng Nabi Muhammad Sholallohu ‘alahi wasallam yang sepadan dengan keahlian Beliau ; kami bermohon kepada-Mu yaa Allah, dengan Hak Kemuliaan Beliau, tenggelamkanlah kami di dalam pusar dasar samudra Ke-Esaan-Mu sedemikian rupa, sehingga tiada kami melihat dan mendengar, tiada kami menemukan dan merasa, dan tiada kami bergerak ataupun berdiam melainkan senantiasa merasa di dalam Samudra Tauhid-Mu dan kami bermohon kepada-Mu yaa Allah, limpahilah kami ampunan-Mu yang sempurna yaa Allah, nikmat karunia-Mu yang sempurna yaa Allah, sadar ma’rifat kepada-Mu yang sempurna yaa Allah, cinta kepadaku dan kecintaan-Mu yang sempurna yaa Allah, ridho kepada-Mu serta memperoleh ridho-Mu yang sempurna pula yaa Allah. Dan sekali lagi yaa Allah, limpahkanlah Sholawat salam dan barokah atas Beliau Kanjeng Nabi dan atas Keluarga dan Sahabat Beliau sebanyak bilangan segala yang diliputi oleh Ilmu-Mu dan termuat di dalam Kitab-Mu, dengan Rahmat-Mu Yaa Tuhan Maha Pengasih lagi Maha Penyayang dan segala puji bagi Allah Tuhan Seru Sekalian Alam”.

“Duhai Kanjeng Nabi Pemberi syafa’at makhluq, kepangkuan-Mu sholawat dan salam kusanjungkan, Duhai Nur cahaya makhluq, Pembimbing manusia ; Duhai Unsur dan Jiwa makhluq, bimbing, bimbing dan didiklah diriku, sungguh aku manusia yang dholim selalu”. Tiada arti diriku tanpa Engkau duhai yaa Sayyidii. Jika Engkau hindari aku, akibat keterlaluan berlarut-larutku, pastilah, pastilah, pasti ‘ku ‘kan hancur binasa!”
“Duhai Pemimpin kami, duhai Utusan Allah!”

“Duhai Ghoutsu Zaman, kepangkuan-Mu salam Allah kuhaturkan, bimbing dan didiklah diriku dengan izin Allah. Dan arahkan pancaran sinar Nadroh-Mu kepadaku yaa Sayyidii, radiasi batin yang mewushulkan aku, sadar ke hadirat Maha Luhur Tuhanku”.

“Duhai Kanjeng Nabi Pemberi Syafa’at makhluq, duhai Kanjeng Nabi Kekasih Allah, kepangkuan-Mu sholawat dan salam Allah kusanjungkan, “Jalanku buntu, usahaku tak menentu, cepat, cepat, cepat raihlah tanganku yaa Sayyidii, tolonglah diriku dan seluruh umat ini!”.
“Duhai Pemimpin kami, duhai Utusan Allah!”

“Yaa Tuhan kami yaa Allah, limpahkanlah sholawat dan salam atas Kanjeng Nabi Muhammad pemberi syafa’at umat dan atas Keluarga Beliau ; dan jadikanlah umat manusia cepat-cepat lari, lari kembali mengabdikan diri dan sadar kepada Tuhan Semesta Alam. Yaa Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, permudahlah segala urusan kami, bukakanlah hati dan jalan kami, dan tunjukilah kami, pereratlah persaudaraan dan persatuan diantara kami, yaa Tuhan kami!”.

“Ya Allah, limpahkanlah berkah di dalam segala makhluq yang Engkau ciptakan dan di dalam negeri ini yaa Allah, dan di dalam mujahadah ini ya Allah!”.

ISTIGHROQ adalah (diam tidak membaca apa-apa. Segala perhatian tertuju hanya kepada Allah!. Bukan membayangkan lafadz “ALLAH”, tetapi kepada Allah – Tuhan!. Segenap perhatian lahir batin, pikiran dan perasaan dipusatkan hanya tertuju kepada Allah hingga lebur dalam zat Allah, tiada sesuatu (termasuk diri kita) yang maujud kecuali hanya Allah SWT Sang Wujud Haqiqi.

“Dengan Asma Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yaa Allah, dengan Hak Kebesaran Asma-Mu, dan dengan kemulyaan serta keagungan Kanjeng Nabi Muhammad sholallahu ‘alahi wasallam, dan dengan barokahnya Ghoutsu Haadzaz Zaman wa a’wanihi serta segenap Auliya’ Kekasih-Mu yaa Allah, yaa Allah, Yaa Allah rodliyallahu ta’ala ‘anhum, sampaikanlah seruan kami ini kepada jamii’al ‘alamiin dan letakanlah kesan yang merangsang di dalamnya : Maka sesungguhnya Engkau Maha Kuasa berbuat segala sesuatu dan Maha Ahli memberi ijabah!”.

Larilah kembali kepada Allah...
“Dan katakanlah (wahai Muhammad) perkara yang haq telah datang dan musnahlah perkara yang batal : sesungguhnya perkara yang batal itu pasti musnah”.
0 comments

SHOLAWAT WAHIDIYAH

SHOLAWAT WAHIDIYAH
ARAB, LATIN DAN TERJEMAHANNYA

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم
BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIIM
إِلَى حَضْرَةِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ . ألفاتحة …×۷
ILAA HADROTI SAYYIDINAA MUHAMMADIN SAW. AL FAATIHAH…7X
Artinya : Kepangkuan junjungan kami, Muhammad SAW, Al faatihah…
وَ إِلَى حَضْرَةِ غَوْثِِ هَذَا الزَّمَانِ وَ أَعْوَانِهِ وَ سَائِرِ أَوْلِيَاءِ اللهِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ . ألفاتحة ...×۷
WA ILAA HADROTI GHOUTSI HADZAZ ZAMAANI WA A’WAANIHI WA SAAIRI AWLIYAA’ILLAHI RODLIYALLOHU TA’ALA ‘ANHUM. AL FAATIHAH…7X
Artinya : Dan kepangkuan Ghoutsu Hadza Zaman,wa a’waanihi serta segenap auliya’ kekasih Allah, Ra, Al faatihah..
أَللَّهُمَّ يَا وَاحِدُ يَا أَحَدُ, يَا وَاجِدُ يَا جَوَادُ, صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدْ, فِيْ كُلِّ لَمْحَةٍ وَ نَفَسٍ بِعَدَدِ مَعْلُوْمَاتِ اللهِ وَ فُيُوْضَاتِهِ وَ أَمْدَادِه ِ  ×۱۰۰ 
ALLAHUMMA YAA WAHIDU YAA AHAD, YAA WAJIDU YAA JAWAAD, SHOLLI WA SALLIM WA BAARIK ‘ALAA SAYYIDINAA MUHAMMADIW-WA ‘ALA AALI SAYYIDINAA MUHAMMAD FII KULLI LAMHATIW-WA NAFASIM-BI’ADADI MA’LUUMAATILLAHI WA FUYUDHATIHI WA AMDAADIH. 100 X
Artinya : Ya Allah YaTuhan Yang Maha Esa, Ya Tuhan Yang Maha Satu, Ya Tuhan Yang Maha Menemukan, Ya Tuhan Yang Maha Pelimpah, limpahkanlah sholawat salam barokah atas junjungan kami kanjeng Nabi Muhammad SAW dan atas keluarga kanjeng nabi Muhammad SAW, dalam setiap berkedipnya mata dan naik turunnya nafas, sebanyak bilangan yang Allah Maha Mengetahui dan sebanyak kelimpahan pemberian dan kelestarian pemeliharaan Allah. 
أَللَّهُمَّ كَمَا أَنْتَ أَهْلُهْ, صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَ مَوْلاَنَا وَ شَفِيْعِنَا وَ حَبيْبِنَا وَ قُرَّةِ أَعْيُوْنِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا هُوَ أَهْلُهْ, نَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ بِحَقِّهِ أَنْ تُغْرِقَنَا فِيْ لُجَّةِ بَحْرِالْوَحْدَةِ حَتَّى لاَ نَرَى  وَلاَنَسْمَعَ وَلاَ نَجِدَ وَلاَ نُحِسَّ  وَلاَ نَتَحَرَّكَ وَلاَنَسْكُنَ إِلاَّ بِهَا وَ تَرْزُقَنَا تَمَامَ مَغْفِرَاتِكَ يَاأَلله وَتَمَامَ نِعْمَتِكَ يَا أَلله   وَ تَمَامَ مَعْرِفَتِكَ يَاأَلله وَ تَمَامَ مَحَبَّتِكَ يَا أَلله وَ تَمَامَ رِضْوَانِكَ يَا أَلله وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَيْهِ وَ عَلَى آلِهِ وَ صَحْبِهِ, عَدَدَ مَا أَحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ وَ أَحْصَاهُ كِتَابُكَ, بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالمَِيْن .×۷
ALLAHUMMA KAMAA ANTA AHLUH SHOLLI WA SALLIM WA BAARIK ‘ALAA SAYYIDINAA WA MAULAANAA WA SYAFII’INAA WA HABIIBINAA WA QURROTI ‘AYUUNINAA MUHAMMADIN SHOLALLOHU ‘ALAIHI WA SALAMA KAMAA HUWA AHLUH, NAS ALUKALLOHUMMA BI HAQQIHI ANTUGHRIQONAA FII LUJJATI BAHRIL WAHDAH HATTA LAA NAROO, WA LAA NASMA’A, WA LAA NAJIDA, WA LAA NUHISSA, WA LAA NATAHARROKA, WA LAA NASKUNA ILLA BIHAA, WA TARZUQONAA TAMAAMA MAGHFIROTIKA YAA ALLAH, WA TAMAAMA NI’MATIKA YAA ALLAH, WA TAMAAMA MA’RIFATIKA YAA ALLAH, WA TAMAAMA MAHABBATIKA YAA ALLAH, WA TAMAAMA RIDWAANIKA YAA ALLAH, WA SHOLLI WA SALLIM WA BAARIK ‘ALAIHI WA ‘ALAA AALIHI WA SHOHBIH, ‘ADADA MAA AHAATO BIHI ‘ILMUKA WA AHSHOHU KITAABUK, BIROHMATIKA YAA ARHAMAR-ROHIMIINA WAL HAMDULILLAHI ROBBIL ‘AALAMIIN. 7X 
Artinya : Ya Allah sebagaimana keahlian ada padaMu, limpahkanlah sholawat salam barokah atas junjungan kami, pemimpin kami, pemberi syafa’at kami, kecintaan kami dan buah jantung hati kami, kanjeng Nabi Muhammad SAW, yang sepadan dengan keahlian beliau, kami bermohon kepadaMu ya Allah, dengan Haq kemuliaan beliau, tenggelamkanlah kami di dalam dasar samudera ke-EsaanMu sedemikian rupa, hingga tiada kami melihat, tiada kami mendengar, tida kami menemukan, tiada kami merasa dan tiada lagi kami bergerak ataupun berdiam, melainkan merasa berada di dasar samudera ke-EsaanMu, dan kami bermohon padaMu ya Allah limpahilah kami ampunanMu yang sempurna ya Allah, nikmat karuniaMu yang sempurna ya Allah, sadar ma’rifat kepadaMu yang sempurna ya Allah, mencintaiMu dan memperoleh kecintaanMu yang sempurna ya Allah, ridho kepadaMu serta memperoleh ridhoMu yang sempurna ya Allah, sekali lagi ya Allah, limpahkanlah sholawat salam barokah kepada beliau (Rasulullah SAW) dan atas keluarga beliau, sahabat beliau sebanyak bilangan segala yang diliputi oleh IlmuMu yang termuat dalam kitabMu, dengan rahmatMu Ya TuhanYang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam.

×۳
 
يَاشَافِعَ الْخَلْقِ الصَّلاَةُ وَ السَّلاَمْ              vعَلَيْكَ نُوْرَ الْخَلْقِ هَادِيَ اْلأَنَامْ
وَ أَصْلَهُ وَ رُوْحَهُ أَدْرِكْنِي            v            فَقَدْ ظَلَمْتُ أَبدًا وَ رَبِّنِي
وَ لَيْسَ لِيْ يَا سَيِدِى سِوَاكَا                      vفَإِنْ تَرُدَّ كُنْتُ سَخْصًاهَاِلكَا

 3 x
 
YAA SYAAFI’AL KOHLQISH-SHOLAATU WASSALAAM         v   ‘ALAIKA NUUROL KHOLQI HAADIYAL ANAAM
WA ASHLAHUU WA RUUHAHUU ADRIKNII                               v     FAQOD-DZHOLAMTU ABADAW-WA ROBBINII
WA LAISA LII YAA SAYYIDII SIWAAKA                                      v     FAIN TARUDDA KUNTU SYAKHSHON HAALIKAA
Artinya : Duhai kanjeng nabi pemberi syafa’at makhluk, kepangkuanmu sholawat dan salam kuhaturkan, Duhai Nur cahaya makhluk pembimbing manusia, Duhai unsur dan jiwa makhluk, bimbing, bimbing, dan didiklah diriku, Sungguh aku manusia yang zalim selalu, Tiada arti diriku tanpa engkau ya sayidii, Jika engkau hindari aku akibat keterlaluan berlarut-larutku, pastilah ku kan hancur binasa.    
يَا سَيِّدِى يَا رَسُوْلَ الله ... ×۷
YAA SAYYIDII YAA ROSUULULLOOH
Duhai Pemimpin kami, Duhai Utusan Allah

×۳
 
يَا أَيُّهَا الْغَوْثُ سَلاَمُ اللهْv                        عَلَيْكَ رَبِّنِى بِإِذْنِ اللهْ                                                                                                              

 3 x
 
وَانْظُرْ إِلَيَّ سَيِّدِى بِنَظْرَةْ         v              مُوْصِلَةٍ لِلْحَضْرَةِ الْعَلِيَّةْ
YAA AYYUHAL GHOUTSU SALAAMULLOH                            v     ‘ALAIKA ROBBINII BI-IDZNILLAH
WANDZHUR ILAYYAA SAYYIDII BI NADZHROH                     v            MUUSHILATIL-LIL HADROTIL ‘ALIYAH

Artinya : Duhai Ghoutsu Zaman, kepangkuanMu salam Allah ku haturkan, bimbing, bimbing dan didiklah diriku dengan izin Allah dan pancarkanlah sinar nadzroh mu ya sayyidii, radiasi batin yang mewushulkan (menghantarkan) aku, sadar kehadirat Tuhanku yang Maha Luhur.

×۳
 
يَا شَافِعَ الْخَلْقِ حَبِيْبَ اللهِ         v            صَلاَتُهُ عَلَيْكَ مَعَ سَلاَمِهِ
ضَلَّتْ وَضَلَّتْ حِيْلَتِي فِيْ بَلْدَتِى         v     خُذْ بِيَدِى يَا سَيِّدِى وَالْأُُمَةِ

 3 x
 
YAA SYAAFI’AL KHOLQI HABIIBALLOHI                                v         SHOLAATUHU ‘ALAIKA MA’A SALAAMIHI
DHOLLAT WA DHOLLAT HIILATII FII BALDATII                     v         KHUDZ BIYADII YAA SAYYIDII WAL  UMMATII
Artinya : Duhai kanjeng nabi pemberi syafa’at makhluk, Duhai kanjeng nabi kekasih Allah, kepangkuan mu sholawat dan salam Allah kuhaturkan, jalanku buntu, usahaku tak menentu, cepat,cepat, cepat raihllah tanganku ya sayyidii, tolonglah diriku dan seluruh umat ini.
يا سيّدي يا رسول الله ...×۷
YAA SAYYIDII YAA ROSUULULLOH…7X
Duhai Pemimpin kami, Duhai Utuisan Allah
يَا رَبَّنَا اللّهُمَّ صَلِّ سَلِّمِ             v         عَلَى مُحَمَّدٍ شَفِيْعِ اْلأُمَمِ

×۳
 
وَاْلآلِ وَاجْعَلِ اْلأَنَامَ مُسْرِعِيْنَ       v         بِالْوَاحِدِيَةِ لِرَبِّ اْلعَالمَِيْنَ
يَا رَبَّنَااغْفِرْ يَسِّرْ اِفْتَحْ وَاهْدِنَا        v         قَرِّبْ وَ أَلِّفْ بَيْنَنَا يَا رَبَّنَا

 3 x
 
YAA ROBBANALLOHUMMA SHOLLI SALLIMI                        v         ‘ALAA MUHAMMADIN SYAFII’IL UMAMI                          
WAL AALI WAJ’ALIL ANAAMA MUSRI’IIN                               v         BIL WAAHIDIYYATI LIROBBIL ‘AALAMIIN
YAA ROBBANAGHFIR YASSIR-IFTAH WAHDINAA                  v       QORRIB WA ALLIF BAINANAA YAA ROBBANAA
Artinya : Ya Tuhan kami, ya Allah limpahkanlah sholawat salam kepangkuan kanjeng Nabi Muhammad SAW pemberi syafa’at umat, juga kepada keluarga beliau, dan jadikanlah umat manusia mengabdikan diri dan sadar kepada tuhan semesta alam, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, permudahlah segala urusan kami, bukakanlah hati dan jalan kami, tunjukanlah kami, pereratlah persaudaraan dan persatuan diantara kami, ya Tuhan kami.
أَللَّهُمَّ بَارِكْ فِيْمَا خَلَقْتَ وَ هٰذِهِ اْلبَلْدَة يَا أَلله, وَ فِيْ هَذِهِ الْمُجَاهَدَةِ يَا أَلله ...×۷
ALLAHUMMA BAARIK FIIMAA KHOLAQTA WA HAADZIHIL BALDAH YAA ALLAH, WA FII HAADZIHIL MUJAAHADAH YAA ALLAH. 7X
Artinya : Ya Allah limpahkanlah barokah didalam segala makhluk yang Engkau ciptakan dan didalam negeri ini ya Allah, juga didalam mujahadah ini ya Allah.
......إِسْتِغْرَاق.......
ISTIGHROOQ
Istighroq adalah (diam tidak membaca apa-apa, segala perhatian tertuju hanya kepada Allah, bukan membayangkan lafadz Allah, segenap perhatian lahir batin, pikiran dan perasaan dipusatkan hanya tertuju pada Allah hingga lebur dalam zat Alla, tiada sesuatu (termasuk diri kita) yang maujud kecuali hanya Allah SWT Sang Wujud Haqiqi.

أَلْفَاتِحَة ...×۱
AL FAATIHAH…1X
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم  ( أَللَّهُمَّ بِحَقِّ اسْمِكَ اْلأَعْظَمِ وَبِجَاهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهًُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ بِبَرَكَةِ غَوْثِ هٰذَاالزَّمَانِ وَ أَعْوَانِهِ وَ سَائِرِ أَوْلِيَائِكَ يَاأَلله يِاأَلله يِاأَلله رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ ...×۳ ). ( بَلِّغْ جَمِيْعَ اْلعَالَمِيْنَ نِدَاءَناَ هَذَا وَاجْعَلْ فِيْهِ تَأْثِيْرًا بَلِيْغًا ...×۳ ). ( فَإِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ وَبِاْلإِجَابَةِ جَدِيْرٌ ...×۳ )
BIMILLAAHIRROHMAANIRROHIIM. (ALLHUMMA BI HAQQISMIKAL ‘ADZHOM WA BIJAAHI SAYYIDINAA MUHAMMADIN SHOLLALLOHU ‘ALAIHI WASALAM WA BI BAROKATI GHOUTSI HADZAZ-ZAMAN WA A’WAANIHI WA SAA IRI AULIYAA IKA YAA ALLAH, YAA ALLAH, YAA ALLAH, RODLIYALLOHU TA’ALA ‘ANHUM…3X). (BALLIGH JAMII’AL ‘AALAMIIN NIDAA ANAA HADZAA WAJ’AL FIIHI TA’ TSIIROM-BALIIGHOO…3X). (FA INNAKA ‘ALAA KULLI SYAING-QODIIR WABIL IJAABATI JADIIR…3X).
Artinya : Dengan nama Allah YangMaha Pengasih lagi Maha Penyayang, ya Allah dengan Haq kebesaran Asma-Mu, dan dengan kemuliaan serta keagungan kanjeng nabi Muhammad SAW, dan dengan barokahnya Ghoutsu Hadzaz Zaman              wa a’wanihi serta segenap auliya’ kekasihMu ya Allah, ya Allah, Ya Allah rodliyallahu ta’ala ‘anhum, sampaikanlah seruan kami ini kepada jami’al alamin dan letakanlah kesan yang merangsang didalamnya, maka sesungguhnya Engkau Maha Kuasa berbuat sesuatu dan ahli memberi ijabah.  
فَفِرُّوْا إِلىَ اللهِ ...×۷              
وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَ زَهَقَ اْلبَاطِلُ إِنَّ اْلبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا ...×۳
FAFIRRUU ILALLOOH. 7X                          
WAQUL JAA AL-HAQQU WA ZAHAQOL BAATHIL INNAL BAATHILA KAANA ZAHUUQOO. 3X.

Artinya : Larilah kembaki kepada Allah...!  Dan katakanlah (wahai Muhammad) perkara yang haq telah datang dan musnahlah perkara yang batil, sesungguhnya perkara yang batil itu pasti musnah.

أَلْفَاتِحَة ...×۱
AL FAATIHAH…1X


2 comments
 
Support : Creating Website | Rahmat Efendy | Mas Rey
Copyright © 2013. sholawat wahidiyah - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Rey
Proudly powered by Blogger